Israelresa2019-topbnr.jpg

KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpg 

 

Historik

Församlingen Kristet Center bildades den 19 augusti 1995. Det var ett steg som hade förberetts under en längre process som började redan 1993 när församlingen Västanås Center på initiativ av pastor Sven Nilsson bildades med ett 40-tal personer. De flesta av dessa hade tidigare varit knutna till arbetet på Västanås genom Föreningen Västanåsmissionen som sedan 1967 hade bedrivit verksamhet på platsen i olika former. När Västanåsmissionen ombildades till församlingen Västanås Center 1993 blev den nya församlingen ägare till de fastigheter som fanns på centret.

1994 togs ett ytterliggare steg då Gud ledde församlingens pastor Sven Nilsson att flytta tyngdpunkten från Västanås till Örebro. Detta initiativ kom också att beröra ytterligare en församling i Örebro, församlingen Nytt Liv. Genom tidigare kontakter blev det naturligt att de båda församlingarna ställde sig bakom bildandet av den nya församlingen i Örebro. Praktiskt skedde det på så sätt att båda församlingarna avslutade sina verksamheter och varje medlem gavs möjlighet att fatta ett nytt personligt beslut om de ville överlåta sig till den nya församlingsbildningen. Vid församlingsbildandet den 19 augusti 1995 medverkade pastor Ulf Ekman från Livets Ord i Uppsala.

Sven Nilsson hade det ledande pastorsansvaret för Kristet Center från församlingsbildandet fram till den 1 september 1998 då han överlämnade ansvaret till Per-Åke Eliasson som sedan dess är församlingens pastor.