KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Vetekornet behöver dö

110227-Per-ÅkeEliasson.jpg

Även i söndags predikade församlingens pastor Per-Åke Eliasson utifrån Romarbevet 12:1-2 som talar om att förvandlas eller att anpassas.

– När vi talar om anpassning så handlar det inte i första hand om klädval och andra yttre saker, utan om det inre livet, värderingar, om hur jag läser Guds ord. Till en början är en anpassning inte särskilt synlig, men tiden pressar till slut fram skillnaden, sa Per-Åke Eliasson och hänvisade till berättelsen om de två husbyggarna i Matteusevangeliets sjunde kapitel. Inte förrän stormen kom blev skillnaden uppenbar; det ena huset var byggt på klippan och stod stadigt och det andra som var byggt på en sandig strand blåste omkull.
Per-Åke Eliasson förklarade också att det inte finns något "neutralt läge" utan att anpassning sker automatiskt om inte förvandling pågår.
– Du behöver därför aktiv välja att förvandlas. Fastän du är troende och älskar Jesus så kommer fienden att använda tidsandan till att försöka forma och anpassa dig, sa Eliasson.
– Just därför är medvetenhet kring detta så viktigt.

En djupgående förvandling
– När vi läser att vi ska låta oss förvandlas genom förnyelse av våra tankar handlar det inte enbart om att byta ut svordomar mot halleluja och krogen mot kyrkan. Det handlar om en förnyelse i hela självslivet. I viljan, känslan och förståndet, förklarade Per-Åke Eliasson.
–Tro inte att du är förvandlad bara för att du är född på nytt. Men det är efter att du blivit född på nytt som förvandlingen kan börja. Det är då Gud kan gå fram med ordets plog i våra själar.
Förkunnelsen de senaste söndagarna har utgått mycket från de första versarna i Romarbrevet 12, och även denna söndag vände Per-Åke Eliasson tillbaka dit.
– Förvandlingen sker när vi frambär oss själva som ett offer. Ett liv på brännofferaltaret innebär att vi säger tillGud: nu gäller inte längre min vilja eller väg, mina planer och ambitioner, utan allt är ditt, sa Per-Åke Eliasson.
– Detta är en dödsprocess att gå igenom, och något som den rådande tidsandan står emot. Utfallet av tendenser som sekulariseing och individualisering står i oerhörd kontrast till Guds ord, sa Per-Åke Eliasson.
Som exempel lyfte han bland annat fram det tyckande som i dag har upphöjts till norm. Något som bland annat bloggvärlden är ett uttryck för.
– När vi läser vidare i Romarbrevet 12:3 kan vi se att vårt tyckande bör vara kopplat till vad vi står i ansvar för. Det är något helt annat.
Ett annat område som Per-Åke Eliasson tog upp där kontrasten är stor mellan rådande norm och Guds ord är synen på auktoriteter.
– Bibeln talar om auktoritet som ett beskydd och en välsignelse, att någon tar ansvar, sa han.
Ytterligare ett område som Per-Åke Eliasson berörde var relationer.
–Tänk inte på hur du ska hitta den rätte, utan tänk på hur du ska kunna bli den rätte för någon. Mellan dessa tankesätt ligger en större skillnad än vad vi först kan tro. Attityden i den första hållningen är att jaget sitter på tronen, i den andra är det att jag har gett mitt liv.

Vetekornet behöver dö
Per-Åke Eliasson läste från Johannesevangeliet 12:24 där det står om att vetekornet behöver dö för att inte förbli ett ensamt korn.
– Instiktivt är vi motsträviga inför detta, det är en match för egenlivet att dö. Det finns heller inget i vår tid som kommer att bekräfta att detta är den rätta och sunda vägen att gå, tvärtom.
Eliasson referade också till Josef som efter att ha fått sina drömmar fick gå en dödsväg för att komma in i deras uppfyllelse.
– Efter döden finns en uppståndelse, men det förringar inte smärtan i dödsprocessen. Att hantera detta är en utmaning för församlingen. I värsta fall värjer vi oss för de obekväma inslagen i evangeliet, men då får vi heller ingen förvandling.
Per-Åke Eliasson nämnde också att Johannes 3:16 talar om hur Jesus gav sitt liv för oss, och att 1 Johannes 3:16 talar om att vi ska ge vårt liv för varandra.

Publicerad: 2011-03-01