KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Sista delen av "anpassad eller förvandlad?"

110306-Per-ÅkeEliasson-2

Både sånger och predikan handlade i söndags om att bryta gränser och att låta Guds ord förvandla. Predikan var också avrundningen på undervisningensserien med det övergripande temat "anpassad eller förvandlad" som pastor Per-Åke Eliasson har hållit under ett flertal söndagar.

Per-Åke Eliasson startade sin predikan i Hebreerbrevet 12:1-3 mot bakgrund av föregående kapitel.
– De människor vi läser om i det elfte kapitlet är förebilder, och Hebreersbrevets författare uppmanar oss att spränga gränser och bli som dem.
Per-Åke Eliasson pekade särskilt på vers 34 i det elfte kapitlet, som beskriver hur dessa troshjältar var svaga men blev starka i striden, alltså när de bröt gränser.
– Vi kommer alla möta gränser, sådant som är hinder för Guds tankar om våra liv att förverkligas, men det går att komma igenom dem, sa Per-Åke Eliasson. Han betoande också att definitionen av en troshjälte inte är så storslagen som vi ofta tänker, utan att det handlar om att med Guds hjälp bryta sina egna gränser.
– Du behöver inte vara känd av miljoner för att vara en troshjälte, det mesta är ganska vardagligt. Ta en person som Rut. Hennes utmaning var att vara trofast mot sin svärmor. Att följa Noomi till ett annat land innebar att Rut bröt både bekvämlighetsgränser och kulturella gränser, och vi vet att tack vare detta blev hon en del av det släktled som både kung David och Jesus sedan kom från.

Både svaghet och styrka kan vara en gräns
– De flesta gränser finns inte i våra omständigheter utan i våra liv, men de tydliggjörs när vi möter utmaningar. Din församling ska välsigna dig med att medvetandegöra dina gränser, för ser du dem inte så att du kan bryta dem kommer de att ha en pågående verkan på ditt liv, sa Per-Åke Eliasson.
– Både vår egen svaghet och vår egen stryka kan vara gränser. Svagheten på så vis att den legitimerar alla våra nej, och stryrkan genom att den blir ett hinder för Guds styrka.
Per-Åke Eliasson gick igenom en rad bibelpersoner och visade på hinder i deras liv, men också hur Gud uppenbarade dem.
– När Mose besökte sina bröder israeliterna och såg hur en av dem blev förnedrad gensvarade han på det enda sättet han visste, genom muskelkraft. Han tänkte till och med att genom att dräpa egyptiern så skulle israels folk förstå att han var kallad av Gud att befria dem. I stället ser vi att det tog fyrtio år för Mose att bli av med sin egen styrka för att med Guds hjälp återvända och befria israelerna, sa Per-Åke Eliasson.

Sådant som har förmåga att sätta gränser i våra liv
Per-Åke Eliasson lyfte fram tre saker som kan orsaka hinder och gränser. Köttet, själens livsmönster och destruktivt andligt inflytande.
– I Galatierbrevet 5 läser vi om köttets gärningar, och det är tyvärr inte helt sällan vi kan hitta dem i våra egna liv. Vi måste förstå att vi har något på insidan som vill påverka vår vilja, förstånd och våra känslor att stå emot Gud, sa Per-Åke Eliasson.
– Själens livsmönster kan också skapa gränser om vår själ är mer präglad av uppväxt, miljö och tidsanda än av Guds ord. Likaså är destruktivt andligt inflytande en realitet att räkna med. Missbruk, ockultism och traumatiska händelser kan öppna upp för sådan påverkan. Sättet att bemöta detta är att dräpa köttet, låta Guds ord plöja i våra själars livsmönster och att få hjälp att bli av med demoniskt inflytande.

Att bli upprättad i själen och att växa vidare
Per-Åke Eliasson har tidigare berört faktumet att frälsningen bara en starten, snarare än målet, och han gjorde så även denna söndag.
– Vi tänker ofta: "jag är helfrälst", och det är vi, i bemärkelsen friköpta, men det finns fler områden som Gud vill förvandla. Det står att Jesus står för dörren och knackar, och han knackar på rum efter rum i våra hjärtan för att upprätta oss helt och hållet. Upprättelsen kommer om vi vandrar i ljuset, bekänner och vänder om.
Per-Åke Eliasson referade också till Nehemja bok som en bild på upprättelsen.
– Esra bok är en bild på frälsning, Nehemja bok på upprättelse. I Nehemja läser vi om att Jerusalems murar var nedrivna och att folket på grund av detta skövlades och plundrades gång på gång. Fastän de gjorde tempeltjänst och upprätthöll ett liv med Gud fanns det ingångar för fienden att slå dem.
Eliasson betonade att upprättelsen är en del av frälsningen, en del som alltid kommer vara attackerad och möta på motstånd.
– Ju mer Nehemja och folket byggde, ju mer motstånd mötte de. Fienden hatade muren för den innebar ett upprättat beskydd. När muren var byggd var slaget avgjort, sa Per-Åke Eliasson.
– Något annat som utgör en sårbarhet, och alltså en gräns, är om vi inte växer vidare i våra kristna liv. Om ett barn inte växer och utvecklas så ställer sig familjen frågan om vart gränsen sitter, inte utifrån förakt utan utifrån kärlek och omtanke, och det bör vara lika naturligt på ett andligt plan och när vi tänker församling, sa Per-Åke Eliasson.
– Gud vill göra oss intakta. Segervapnen är: var rädd om ditt hjärta, vaka över att du växer, var noga med att du blir upprättad i din själ, och bli av med negativt andligt inflytande.

Publicerad: 2011-03-15