KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Advent – en tid att förbereda sitt hjärta

Adventsgudtjänst

Det blev många adventssånger när kören medverkade på gudstjänsten den första advent.
Advent är en tid av väntan, men inte på ett passivt sätt. Vi pyntar och ställer i ordning våra hem, men det är framför allt en tid då vi kan ställa i ordning våra hjärtan för Herren, sa Per-Åke Eliasson i sin förkunnelse.

”Det är advent, det är advent”. Kören bjöd på flera klassiska adventssånger och Andreas Junaeus var solist på psalmen Gören portarna höga.
– Gör portarna höga och dörrarna vida, det handlar om att öppna upp våra hjärtan för Gud, sa han innan han framförde sången. Och förkunnelsen fortsatte i samma linje.

Adventsgudtjänst

– Vi har redan tagit emot Jesus i våra hjärtan, men samtidigt är det något vi behöver göra varje dag. Advent är en tid då vi kan ställa i ordning våra hjärtan för honom, sa Per-Åke Eliasson.
Eliasson drog paraleller mellan den allra första adventstiden och den tid vi lever i nu.
– Josef och Maria och Elisabeth och Sakarias levde i vad man kan kalla en tid av andlig torka, något vi kan känna igen oss i. Det var flera hundra år sedan Gud hade talat. Ändå levde de i förväntan och i trofasthet mot Herrens ord. Att de levde på ett sådant sätt gjorde att de var tillgängliga för Gud, sa Per-Åke Eliasson.
– Det sista Gud sagt var i Malaki. Då talade han bland annat om att fädernas hjärtan skulle vändas till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Detta fick Elisabeths och Sakarias son, Johannes Döparen, sedan leva med i sin tjänst. Gud hittar du alltid där ni senast skiljdes åt, sa Eliasson.
– Gud vill kommunicera med oss, berätta om och involvera oss i sina planer, precis som han gjorde med Josef och Maria, Elisabeth och Sakarias.

Adventsgudtjänst 


Publicerad: 2011-11-29
Text: Lina Hagström
Foto: Johan Hagström